Vattayappam/ വട്ടയപ്പം (A Traditional Kerala (India) Steamed Sweet Snack)

Vattayappam is a tasty and healthy traditional sweet snack (Naadan Palahaaram) from god’s own county Kerala, India. It is an integral part of Kerala Christian festivals like Christmas and Easter. Kerala Vattayappam is a steamed rice sponge cake /snack with rice flour, sugar, coconut, yeast, cardamom, ghee, cashew nuts and raisins. In Kerala, most of […]

Beef Cutlets/ബീഫ് കട് ലെറ്റ്‌(Indian Style Beef/Meat Cutlets)

Beef Cutlet/ബീഫ് കട് ലെറ്റ്‌ (Indian Style Beef/Meat Cutlet) is a crunchy and crispy meat treat from Kerala, India. It is a good finger food or starter or snack for Indian parties and festivals. In christian marriages in kerala, Appam or Bread and Stew with cutlets is a famous and popular combination. In this recipe I […]

Traditional Christmas Fruit Cake (Kerala Plum Cake)

ക്രിസ്തുമസ് എല്ലാർക്കും സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും തിരുനാൾ. എവിടെയും പ്രകാശം പരത്തുന്ന വർണ്ണ നക്ഷത്രങ്ങൾ, മിന്നിത്തിള്ളങ്ങുന്ന ബൾബുകളും അലങ്കാര വസ്തുകളും നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ട്രീകൾ, മനസിനും ശരീരത്തിനും കുളിർമയേകുന്ന ക്രിസ്തുമസ് കാറ്റ് , ആ കാറ്റിന്റെ കൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന പഴയ സന്തോഷങ്ങളും വേദനകളും ഓർമ്മകളും രുചികളും. എല്ലാവരെയും പോലെ എന്റെയും ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ക്രിസ്തുമസ് അനുഭവങ്ങൾ കുടുതലും ബാലകൌമാര പ്രായങ്ങ ളിൽ ആയിരുന്നു. അന്നത്തെ പത്തു ക്രിസ്തുമസ്അവധി ദിനങ്ങൾ, അയല്പക്കത്തുള്ള കുട്ടുകാരുമയുള്ള കളികളും അതിലുണ്ടാവുന്ന കൊച്ചു […]

Kerala Banana Fritters (പഴംപൊരി/വാഴക്കാപ്പം/ഏത്തക്കാപ്പം/PazhamPori/Ethakkaappam/Vaazhakaappam)

Kerala Banana fritter (pazham Pori/ Ethakkaappam/ Vaazhakkaappam) is one of tasty and healthy traditional snacks in our god’s own country Kerala, India. In my own experience, it is very popular and hunger relief snack in Kerala’s school, college, office, hospital canteens :-). Now days we can see, the traditional or Naadan Kerala delicacies such as […]

പഴംപൊരി/ വാഴയ് ക്കാപ്പം /ഏത്തക്കാപ്പം (Kerala Banana Fritter)

പഴംപൊരി അഥവാ വാഴയ് ക്കാപ്പം അഥവാ ഏത്തക്കാപ്പം കേരളീയരുടെ ഒഴിച്ചുകുടാത്ത ഒരു ദേശീയ നാലുമണി പലഹാരം എന്നു തന്നെ പറയാം. സ്കൂൾ, കോളേജ്, ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓഫീസ് കാന്റീനുകളിലെ നിരന്തര ആശ്വാസ ഇട ഭോജനമാണല്ലോ ഈ രുചിവീരൻ. അതുമാത്രമല്ല ഏത്തപ്പഴത്തിൽ ധാരാളം പ്രോട്ടിൻ, ഇരുബുസത്ത്, പൊട്ടാസിയം എന്നിവ അടങ്ങിയിടുണ്ട് ആയതിനാൽ ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കാൻ മടി കാണികുന്ന നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടുകാർക്ക് ഈ എളുപ്പമായ രെസിപി വളരെ ഗുണപ്രദമാണ്. അതുകൊണ്ട് കടയിൽ നിന്നും മാത്രം വാങ്ങി കഴിക്കാതെ വീടുകള്ളിൽ സുലഭമായ ഈ […]

കൊഞ്ചു പൊരിച്ചു മസാല കറി ( Shallow Fried Prawn Masala Curry)

കൊഞ്ചു പൊരിച്ചു മസാല കറിവെച്ചതു വളരെ രുചിയേറിയ ഒരു ഇന്ത്യൻ വിഭവമാണ്. പെറോട്ട ,പത്തിരി, നാൻ, അപ്പം,ചപ്പാത്തി, ഫ്രൈഡ് റൈസ് , ബ്രെഡ് എന്നിവക്കു ഇതു വളരെ അനുയോജ്യം. കുട്ടികൾകും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ട്ടമാകുന്ന വേറിട്ട സ്വാദേറിയ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ്‌ ആണിത്. ഈ രെസിപ്പിക്കു വേണ്ടി ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള കൊഞ്ചുകൾ മസാലകുട്ടുകള്ളിൽ പുരട്ടി അരമണികൂറിനു ശേഷം എണ്ണയിൽ ചെറുതായി (അധികം വേവിക്കാതെ ) ഇരുവശവും മൊരിച്ചു കോരണം. അതിനുശേഷം മസാല ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ പൊരിച്ച കൊഞ്ചുകൾ […]

Crab Masala Roast / Masala Crab Roast without Coconut (Njandu Masala purattiyathu)

Crab Masala Roast / Masala Crab Roast (Njandu Masala purattiyathu) is a tasty and exceptional seafood delicacy of Kerala, India. This dish is also very popular in Kerala’s toddy shops (kallu shaapu ) like other dishes such as Spicy Red Fish Curry, Fish Fry, Kappa , and Prawns Masala etc.. In my magic kitchen you […]